Általános Szerződési Feltételek

SmartHome WebShop - Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

                  Amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a SmartHome Webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. (Vásárló: aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol; Felhasználó: A webáruház szolgáltatásait, információit megismerő, ám szolgáltatás/termékvásárlást nem folytató látogatója)

                  A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://smarthomeninja.hu/shop weboldalon (továbbiakban shop, Webáruház, WebShop) keresztül történik, és amely szolgáltatás a Megrendelő (Vevő, Ügyfél, Felhasználó) és a Vállalkozó (WebShop üzemeltető, eladó, szolgáltató) között jön létre. A WebShop oldalon történő vásárlást a 2014. március 15. napját követő vásárlások esetében, az e napon hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezete 6:82. § - 6:85. §-ai; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve 2014. június 12. napjáig - az addig megkötött szerződések esetében - a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályozza. A 2014. június 13. napjától megkötött, a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződésekre a szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásai kerülnek alkalmazásra. A dokumentáció összeállításakor a 2015. évi CXXXVII. törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény módosításai is alkalmazásra kerültek. A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya a Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Szolgáltató/üzemeltető azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli, illetve egyéb címre történő szállítás tehát csak külön kapcsolatfelvétel és egyedi visszaigazolás alapján lehetséges.

                  Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

                  A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken elérheti az üzemeltetőt!

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

 

1. Üzemeltetői adatok, információk

Cégnév: Okoslak Kft.

Cégforma: Korlátolt Felelőségű Társaság

Székhely: 2030 Érd. Riminyáki út 61.

Telephely: 2030 Érd. Riminyáki út 61.

Üzlet cím (internetes): okoslak.hu , smarthomeninja.hu/shop

Panaszkezelés postacím: 2030 Érd. Riminyáki út 61.

Adószám: 22773553-2-13.

Cégjegyzék szám, KSH szám: 13 09 139245

Számlaszám: 10101119-04596200-01003006 (Budapest Bank Zrt.)

Szerződés nyelve és a webáruház hivatalos: magyar

Kapcsolattartó / ügyfélszolgálat: Szabó Péter

Elektronikus levelezési cím, ügyfélszolgálat: shop (kukac) smarthome (pont) ninja

Telefonos elérhetőség, ügyfélszolgálat: +36 (30) 9244 286

Személyes átvételei lehetőség: előzetes egyeztetés alapján

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 10-18 óra közt

Megrendelések teljesítésének átlagos ideje: 1-3 munkanap

Szállítási partner megnevezése: Magyar Posta Zrt. / GLS futárszolgálat.

Szállítás átlagos ideje: 2-6 munkanap

Webáruház domain: smarthomeninja.hu/shop

                  A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a smarthomeninja.hu/shop weboldalon keresztül történik, és amely szolgáltatás az előzőekben meghatározott Felek között jön létre. A smarthomeninja.hu/shop oldalon történő vásárlást a 2014. március 15. napját követő vásárlások esetében, az e napon hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezete 6:82. § - 6:85. §-ai; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve 2014. június 12. napjáig - az addig megkötött szerződések esetében - a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályozza. A 2014. június 13. napjától megkötött, a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződésekre a szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk.

 

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

                  A Webáruházban villanyszerelési, számítástechnikai, elektronikai termékek és kiegészítői kerülnek forgalmazásra, valamint oktatási célú anyagok, és ezzel összefüggő műszaki tanácsadás rendelhető meg. A webáruházban a termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk - a valóságtól eltérhetnek. Nem vállal a Webáruház felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

                  Bizonyos termékek műszaki kiegészítő mintái/alkalmazásai csak regisztrált vásárlók számára elérhetőek.

                  Egyes termékeknél opcionálisan igénybe lehet venni szolgáltatásokat is (pl. beforrasztás, telepítés, oktatás stb...) megfelelő díjazás fejében. Ez a lehetőség minden olyan terméknél feltüntetésre került, ahol ezzel a szolgáltatással alapesetben élni lehet. Az egyedi, opcionális szolgáltatás(ok) választásával személyre szabott termék kerül előállításra.

 

3. A kínált termékek kategóriabesorolása

                  A kínált termékek főbb csoportosítása a Webáruház fejlécében érhető el. Azonban ez nem kizárólagos, hanem felhasználás, vagy gyártó szerinti csoportosítást jelent.

                  A termékkínálat az alábbi főbb csoportokra oszthatók: myIO, Finder, Kiegészítő alkatrészek.

                  A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát (bruttó ár kerül megjelenítésre), azonban a megrendelés folyamatában külön kerül meghatározásra a házhoz szállítás díja. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra! A termékek alatt - darabáras elszámolás esetén - a megjelenített ár minden esetben egységár. (1997. évi CLV. törvény 14 §). Minden feltüntetett összeg forintban értendő. Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

                  A WebShopban fellelhető áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, részben az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, vagy a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Számos esetben a termék neve/jellemzője alapján a részletes tájékoztató a gyártói honlapon érhető el. A terméktulajdonsági lapok illetve kapcsolódó dokumentációk előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak. A leírásokban, kézikönyvekben megadott információk a kibocsátás idején voltak érvényesek. Fenntartva a jogot arra, hogy bármikor megváltoztatásra vagy törlésre kerüljenek egyes részek a kézikönyvben. Semmiféle garancia és jogi/anyagi felelősség nem kérhető számon a kézikönyv/leírás vagy műszaki ismertető teljességéért és a pontosságáért - ám minden tőlem telhetőt megteszek, hogy a visszajelzések alapján bővítésre kerüljön, illetve pontosítása megtörténjen a leírásoknak. A kézikönyvek, műszaki leírások tartalma minden értesítés nélkül változhat. A termék kialakítása változhat, ám ez a funkcionális működést nem érinti. Ha termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérhető bővebb információ. Az oldalon feltüntetett leírások és képek tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

                  A termékeket mindenki kizárólag saját felelősségére vásárolhatja, használhatja. A SmartHome shop üzemeltetője SEMMILYEN felelősséget nem vállal a nem rendeltetésszerű, helytelen használat, illetve a termék ebből következő esetleges meghibásodása során okozott egészségkárosodás, sérülés, vagy egyéb kár esetén. A vevő a vásárláskor elfogadja, hogy a shopban vásárolható különböző egységek, elemek egy része nem késztermék, hanem a vevő egyedi igényei szerint kialakított fejlesztő (építő-) készlet. Ez azt jelenti, hogy vevő elfogadja, hogy az ilyen elemeket kizárólag saját felelősségére helyezheti üzembe.

                  A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

                  Az eszközök használata építőkészlet jelleggel, azzal összefüggésben általános műszaki – informatikai - elektronikai ismereteket várhat el. A SmartHome Webshopban való vásárlás illetve kiválasztási folyamat során feltételezhető a Vásárló részéről az eszközök műszaki és technikai korlátainak ismerete illetve a műszaki magyar (szak)nyelv ismerete.

                  Ha termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérhető bővebb információ.

                  A feltüntetett márka-, véd- valamint egyéb oltalom alá eső jellemzők a tulajdonosaik birtokosai. A smarthomeninja.hu domain tulajdonosa sem véletlen, sem szándékos jogsértésre nem törekszik és nem tűr el. Ennek jelzése során a kérdéses hozzászólás/cikk/ismertető eltávolításra kerül. Az Arduino eszközök a www.arduino.cc oldal illetve a www.arduino.org oldalon felsorolt jogi oltalom alá esnek. Oltalom alá nem tartozik a köznevesedett, márkanévből általános meghatározássá vált kifejezések használata: arduino, stecker, stb. (Megkülönböztetésként: márkanév esetén a (R) illetve (tm) feltűntetésre kerül.)

 

4. Rendelési információk

                  A SmartHome WebShop oldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton (pl. jelen webáruházban vagy elektronikusan visszaigazolt levélben, magyar nyelven) leadott megrendeléssel lehetséges.A vásárlás regisztráció nélkül is kivitelezhető, de amennyiben szeretné legközelebbi vásárlás alkalmával mindössze a kosár tartalmát összeállítani, praktikus lehet a regisztráció elvégzése. Telefonon történő rendelés leadás csak írásbeli kölcsönös visszaigazolással lehetséges, az önálló telefonon történő megrendelés nem minősül megkötött szerződésnek! (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) A SmartHome WebShop oldalon keresztül bárki vásárolhat, amennyiben elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A WebShopból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát fenntartásra kerül azzal, hogy a módosítás a WebShopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Kft.-t az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, felelősség nem terheli.

                  Megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a vásárló a Jelen ASZF-ben megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

 

5. A megrendelések feldolgozása

                  A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10-18 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az legkésőbb az azt követő napon kerül feldolgozásra. Kérdéses esetben az Ügyfélszolgálat telefonon majd írásban pontosítja a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül történik (esetlegesen a szállítási időintervallummal növekedhet). Azonban fenntartásra kerül a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasításra kerüljenek részben, vagy teljes egészben (pl. szállíthatatlanság, hosszú beszerzési idő, vis major). Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e- mail címre visszaigazolást, ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérem vegye fel a kapcsolatot a megadott elérhetőségek valamelyikén.

                  Szerződés (megrendelés) a szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A megkötendő szerződés, írásban foglaltnak minősül, melyet a szolgáltató iktat, és adatbázisban tárol. A Szerződés nyelve magyar. Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

 

6. Rendelés menete

 

1. A megvásárolni kívánt terméket/termékeket helyezze a kosárba

2. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombra kattintva (kuka ikon) törölheti a kosár tartalmát. Ha módosítja a megvásárolni kívánt mennyiséget, megteheti a kosárban (ezután frissül a végösszeg magától).

3. Kattintson a fizetés gombra.

4. Amennyiben már regisztrálta magát, akkor be tud lépni (Bejelentkezés). A megrendelés elküldéséhez nem szükséges regisztráció! Amennyiben regisztrálni szeretne, a jövőben regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és számlázási adatok megadása nélkül! Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie. Kattintson a folytatás gombra.

5. Cím(ek) hozzáadása. Megadhatja a szállítási és szükség esetén a számlázási címet. Kattintson a folytatás gombra.

6. Szállítási mód kiválasztása. Itt hozzáadhat megjegyzést a rendeléshez. Kattintson a folytatás gombra

7. Fizetési mód választása. Szállítás esetén kizárólag az előre utalás választható. Az összeg beérkezésekor kerül a megrendelés feldolgozásra.Személyes átveétel esetén van mód készpénzes fizetés választására is.

8. Amennyiben elfogadja a szerződési feltételeket ( a jelölőnégyzet bejelölésével, miután megismerte ennek a dokumentumnak a tartalmát ), úgy leadhatja a rendelését, melyről visszaigazoló e-mail-t fog kapni a megadott e-mail címre. Amennyiben nem érkezne meg rövid időn belül a visszaigazoló e-mail, nézze meg a spam könyvtárába is, ha ott sem találja keresse ügyfélszolgálatunkat e-mail-en, vagy telefonon munkaidőben.

9. A megrendelés elküldését követen az Ügyfélszolgálattal történő kapcsolatfelvétel útján tudja módosítani a megrendelés adatait.

10. A beérkezett megrendelése telefonon/emailban minden esetben külön is visszaigazolásra kerül, szükséges esetén az adatok egyeztetésre kerülnek! A WebShop a megrendelés megérkezését követően a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja. A szerződés a Felek között a visszaigazolással jön létre. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Vállalkozás ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

            Kérem kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására. Rosszul megadott e-mail cím esetén a visszaigazolást nem lehetséges kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem lehetséges a kapcsolatfelvétel. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet. Megrendelését telefonon keresztül is elindíthatja normál díjas elérhetőségen, azonban erről írásbeli kölcsönös visszaigazolással kell a megrendelést véglegesíteni. Telefonon történő megrendelés leadása nem jár plusz költséggel díjjal.

                  A megrendelés - Vállalkozástól küldött visszaigazolással - interneten, írásban, magyar nyelven kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amely iktatásra kerül, és úgy kerül archiválásra, hogy utólagosan hozzáférhető, valamint legalább a teljesítés idejéig visszakereshető. A megrendelés leadásával egyidőben Ügyfél részéről Vállalkozás felé fizetési kötelezettség keletkezik, melyet Ügyfél a 10 munkanapon belül köteles teljesíteni.

 

7. A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja

                  A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérem a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt esetén az ügyintézés problémássá válik!

                  Műszaki tanácsadás keretében történő személyes átadás esetén a terméket szállítási költség nem terheli.

                  A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél jelszava illetéktelenek számára bármely - nem a Vállalkozásnak felróható - okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására, bejelentkezés után van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címen van mód.

 

8. Házhozszállítás, információk

                  Webáruház megrendeléseit általában a Magyar Posta Zrt. kézbesíti, a csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

                  Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok a legközelebbi postát 10 munkanapra letétbe kerülnek. Ezidőalatt a Postahivatalban van mód a csomag átvételére. Visszaérkező csomag szállítási költsége - ha a megrendelő részére felróható hiba miatt hiúsult meg a kiszállítás - a díj a megrendelőre kerül kiterhelésre!

                  Postai kézbesítés helyett választható a GLS futárszolgálattal történő szállítás is. Visszaérkező csomag szállítási költsége - ha a megrendelő részére felróható hiba miatt hiúsult meg a kiszállítás - a díj a megrendelőre kerül kiterhelésre!

                  A Webáruházban egyedileg, a kapcsolati email címen történő megrendelés esetén van mód külföldre történő kiszállításra. Ez az emailváltás során kerül pontosításra.

 

9. Szállítások díjszabása

                  A megrendelt termékeket a megrendelés folyamán kiválasztható szállítási módon lehet kiszállítani. Ezek a következők:

-Személyes átvétel

                  Személyes átvétel csak egyeztetett módon lehetséges, jellemzően Érden. Ilyen esetekben a vásárlást az áru értékén felül semmilyen kiszállítási díj nem terheli.

                  Személyes átadás jelenleg csak a telephelyen érhető el - előzetesen egyeztetett időpontban (jellemzően heti 2-3 nap: 8...20 óra közt. A személyes átvétel műszaki tanácsadással, javaslattétellel együtt történik.

-Postai  MPL Futárszolgálat (Magyar Posta Zrt.)

MPL futár a gyorsabb kézhezvétel érdekében. Ajánlott, értesítéssel, nyomon követhetőséggel. Előreutalás esetén: 3000 Ft (az ár tartalmazza az ÁFÁ-t).

-GLS Futárszolgálat

GLS futár a gyorsabb kézhezvétel érdekében. Ajánlott, értesítéssel, nyomon követhetőséggel. Előreutalás esetén: 2500 Ft (az ár tartalmazza az ÁFÁ-t).

                  A rendelések kiszállítási díját webáruház automatikusan számítja, így mindig pontosan tudja, mennyit kell fizetnie a rendelt áruért. Minden kiszállítható megrendelés szállítási adatát a vételár beérkezése (átutalásos fizetés esetén legkésőbb a következő munkanap) napján rögzítésre kerül a Webáruház rendszerében. A kiszállítás nyomon követése a feladás után a szállító partner rendszerében történhet - ezen adatokról a webáruház felületén és értesítő levélben kapott információk alapján van mód. A szállító cégnek történő átadás napjától számítva érvényesek a a szállításra vonatkozó idők! A megrendelt csomag értékétől és a technikai lehetőségektől függ a Magyar Posta Zrt-n keresztül történő kiszállítási mód.

                  A szállítási díj változtatásának joga fenntartva azzal, hogy a módosítás a WebShop való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát és költségeit nem befolyásolja. Időszakosan, illetve rendelési helytől függően egyes szállítási módok nem minden esetben érhetőek el.

 

10. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

                  Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén van mód ismételten elindítani!

            Minden termékekre - eltérő megállapodás hiányában - 12 hónap garancia biztosított. Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen és/vagy számlán megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá a Webáruház elérhetőségeinek valamelyikén.

 

11. Fizetési módok

                  Készpénzes fizetésre csak abban az esetben van lehetőség, ha személyes átvétel került megjelölésre. Ekkor a termék átvételekor van mód kiegyenlíteni a megrendelés értékét.

            Átutalásos fizetés esetén a megrendelés végösszege az üzemeltetői adatoknál feltüntetett bankszámlaszámára kell, hogy beérkezzen.  A megrendelés végöszegének beérkezését követően válik a megrendelés érvényessé és történik meg a szállítás, vagy vehető át személyesen.

 

12. Panaszkezelés

            A SmartHome Webshop célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az Ügyfélszolgálati adatoknál megadott e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

            A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

            Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

            A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás egyedi azonosítószámmal látja el.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme, (ennek hiányában a megadott számlázási adatok kerülnek felhasználásra),

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

            A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

            Az írásbeli/szóban közölt és jegyzőkönyvbe vett panaszt a webáruház 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

13.A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

            A 2014. március 15. napjától megkötött szerződések esetében a termékek jótállásával, kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései szerint kell eljárni [Jótállás: 6:171. § - 6:173. §, kártérítési igény: 6:174. §; Hibás teljesítés: 6:157. § - 158. §, 177. § - 178. §; Kellékszavatosság: 6:159. § - 6:167. §; Termékszavatosság: 6:168. § - 6:170. §].

                  Részletesen az ÁszF (jelen dokumentum) 3. melléklete tartalmazza.

 

14. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

            A leadott és visszaigazolt rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 17/1999. (II.5). Korm. rendelet tartalmazta a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálybalépéséig. A 2014. június 13. napja után kötött szerződésekre már ennek szabályai vonatkoznak.

            Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az 1. pontban megadott panaszkezelési címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

            Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi postai úton vagy elektronikus levélben (mely visszaigazolásra kerül) elállási/felmondási nyilatkozatát. A telefonon tett bejelentést a Vállalkozás elállásként/felmondásként NEM rögzíti.

            A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

 

14.1. Az elállás/felmondás joghatásai

            Ha Ön eláll a vásárlással létrejövő szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítésre kerül az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatás, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön a felkínált, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítés mindaddig visszatartásra kerül, amíg vissza nem érkezik a vásárolt termék.

                  Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:

            -Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.

            -Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján, egyedi kérésének megfelelően került előállításra.

                  -Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.

                  -Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.

                  -Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza.

            Szolgáltatás nyújtásra vonatkozó szerződés esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet az irányadó. Szolgáltatás a műszaki tanácsadás illetve az oktatás.

            A Rendelet 11. § (1) bekezdése írja elő, hogy ha a szerződés megkötését megelőzően a Vállalkozás nem ad tájékoztatást az indokolás nélküli felmondás lehetőségéről, határidejéről, feltételeiről, illetve a nyilatkozat-mintáról - úgy az indokolás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha e 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. A Vállalkozás a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF bekezdéseiben leírtakkal, valamint az ÁSZF mellékletével, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

                  A termék átvételi időpontja: házhozszállítás esetében a futártól, vagy személyes átvételkor az átvétel időpontja. Ezek a számlával, illetve a futártól kapott nyugtával, bizonylattal bizonyíthatóak.

            A Fogyasztó a 14 napon belüli elállás esetében a sértetlen terméket a számlával/nyugtával vagy annak másolatával, saját költségén kell hogy visszaküldje a Vállalkozás Ügyfélszolgálatának címére. A visszaküldéskor az alábbi pontokat kell figyelembe venni és alkalmazni:

            A Fogyasztó a terméket, az elállás közlését követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni. Ennek közvetlen költsége a Fogyasztót terheli.

            Utánvéttel/Portóval visszaküldött csomagok átvételére a Vállalkozásnak nincs lehetősége.

            Abban az esetben, ha a terméket a Fogyasztó használatba vette és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor a Vállalkozás érvényesítheti az ebből eredő kárának megtérítését. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

            A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

            A Vállalkozás legkésőbb, az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül téríti vissza a Vásárló által megfizetett teljes összeget (beleértve ebbe a kiszállítási költséget is), a Vásárló által igénybevett fizetési móddal megegyező módon. A Vállalkozás a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, ameddig a Fogyasztó a terméket nem szolgáltatta vissza.

            Fogyasztó köteles a termék(ek) visszaküldéskor a csomag valós értékének megfelelő értékbiztosítást kötni. A Vállalkozás az ennek hiányából eredő károkért nem felel.

 

15. Adatkezelés

            A smarthomeninja.hu/shop domain néven üzemelő webáruház adatait a Vállalkozáson kívül még a szerverüzemeltető (Deninet Kft. (Cím: 1188.Budapest, Bercsényi u.79/b, Cégjegyzékszám: 01-09-730805 (bővebben: https://deninet.hu)) kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. A megadott szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző partnerünk a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463, bővebben: http://posta.hu/a_magyar_postarol/alapadatok/)) / GLS General Logistic Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u.2., cégjegyzékszáma: 13-09-111755, bővebben: https://gls-group.es/HU/hu/cegadatok ) megismerheti a csomag kézbesítéséhez. A számlázás a billzone.eu rendszerében készül N-Ware Kft. (Székhely: 1139 Budapest, Gömb u. 26., Cégjegyzékszám: 01-09-924789; Bővebben:https://billzone.eu ).

A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges - megadandó adatok:

                  -név,

                  -e-mail cím,

                  -telefonszám,

                  -irányítószám,

                  -település,

                  -utca, házszám, emelet, ajtó.

            Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is. Regisztrációkor megadandó adatok (a megrendelés elküldéséhez nem szükséges regisztráció, nélküle is rögzíthető a megrendelés). A webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban a regisztráció elvégzésével későbbiekben visszakeresheti már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a termékeket. A regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk. Az ekkor megadott adatok:

                  -e-mail cím,

                  -használni kívánt jelszó,

                  -név,

                  -telefonszám,

                  -irányítószám,

                  -település,

                  -utca, házszám, emelet, ajtó.

            Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is. Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre - tárolásra:

                  -eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája),

                  -kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé termékeket),

                  -regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában),

                  -számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok.

            Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok

                  -név

                  -e-mail cím

            Hírlevélre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával, vagy a webáruház oldalain. A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után a megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, amelyre történő kattintással igazolható, illetve erősíthető meg a feliratkozás. A megerősítő webcímre kattintással hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez. A megadott adatokat a Smarthome WebShop üzemeltetője bizalmasan kezeli nem adja ki harmadik fél számára. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden küldött levél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségen történő kéréssel. A levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően 3 napon belül törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. Ügyfélszolgálati elérhetőségen történő adat törlési igény esetén 3 munkanapon belül. A honlapon át küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű: aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet. A megadott adatokat harmadik fél részére nem kerül kiadásra, és harmadik fél ajánlatait sem kézbesíti a megadott e-mail címre.

Statisztikai adatok

            A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A SmartHome webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Cookie-k (sütik)

            A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító, megrendelés során feltett egyéb kérdésre történő válasz. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra. Hatályba lépett az Európai Parlament és Tanács 2009/136/EK irányelve, amely az elektronikus adatvédelemmel és a HTTP-sütik (cookies) weboldalakon történő használatával foglalkozik. A weboldal használatának folytatásával a felhasználó és a látogató beleegyezik a cookie-k használatába. Az összes HTTP süti törölhető, vagy letiltható erről a honlapról, viszont az oldal ebben az esetben nem fog megfelelően működni.

Megrendelés adatai

            A megrendelés folyamán rögzített adatokat a SmartHome WebShop üzemeltetője a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra ( a ASZF érvénybelépésekor: 5 év). Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az 1. pontban megadott elérhetőségeken. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 5 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. a megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.

            A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. A Vállalkozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

 

15.1. Adatkezelési nyilatkozat

            Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelel. Vevő adatainak kezelésekor az alábbi jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el:

                  -Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;

                  -Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

                  -Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;

                  -Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

                  -Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény

            Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a SmartHome Webshop webáruházból történő megrendelés során megadott és a weboldal üzemeltetői számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Eladó rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével. A webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül, vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény] Vevői megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

 

15.2. Az adatkezelés jogalapja

            Vevő önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Info tv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

15.3. Az adatkezelés célja

            Az adatkezelés célja kizárólag a Vevővel történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása. A rendelésnél megadott adatokat csak a vásárlás lebonyolításához, az esetleges későbbi kedvezmények meghatározásához, illetve hírlevél küldéshez használjuk fel, ha ehhez az érintett hozzájárult. A hírlevelekről bármikor leiratkozhat a hírlevelek alján található "Leiratkozás" linken való kattintással vagy a személyes adatok közötti beállítással illetve a felhasználó törlésével.

 

15.4. Hozzájárulás az adatkezeléshez

            Vevő megrendeléskor ráutaló magatartással egyértelműen hozzájárul, hogy Eladó/üzemeltető a megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

 

15.5. Adatbiztonság

            Eladó törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. Vevő adatait Eladó illetéktelen félnek nem adja át. A csomag kiszállításához okvetlenül szükséges adatok a szállítást végző cégnek továbbítva lesznek. A szállító cég ezen adatokat csak a csomag kiszállítására használhatja fel. Adatszivárgás vagy incidens esetén a beazonosítható érintettek minden esetben értesítésre kerülnek – elektronikus vagy hagyományos levélalapú formában.

 

15.6. Vevő adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

            Vevő írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését fent megadott elérhetőségeken. Vevő kérésére Eladó köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Ezen tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban kell megadni. Vevő bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

            Eladó tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. Vevő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Vevő adatait Eladó csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. Vevő számlázási adatait a számviteli törvény (2000. évi C. tv.) 169. § alapján Eladó legalább 5 vagy 8 évig köteles megőrizni (a jogszabály előírásainak megfelelően). Eladó minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

 

15.7. Adatok módosítása, törlése

            Vevő számlázási, szállítási és egyéb adatainak módosítását bármikor megteheti a webáruház felületén bejelentkezve. A módosítások nem visszamenőleges érvényűek, azaz az ezt megelőzően leadott rendelések adataira, mint például a számlázási vagy szállítási cím, nincsenek hatással. Amennyiben elfelejtette a jelszavát, kérheti az adatainál megadott e-mail címre a helyreállítást, azonban, ha e-mail címe is megváltozott, akkor az adatok törléséhez hasonlóan írásban, egyértelmű beazonosítással kell kérni a változtatást. Vevő regisztrált adatait elektronikus formában tároljuk mindaddig, amíg azok törlését Vevő nem igényli. A törlést az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

                  -A küldött levelek alján található linkek segítségével

                  -E-mailben a kapcsolati címre elküldve A tárgysorba írja be: Adattörlési kérelem. A levélnek tartalmaznia kell legalább két olyan adatot, mely alapján Önt egyértelműen be tudjuk azonosítani. (Névegyezőség elkerülése!) Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok törlésével rendszerünkből minden korábbi vásárlásának adatai is törlődnek, melyek egy esetleges későbbi kedvezmény alapját képezhetnék!

                  A törlés nem terjed ki a korábban említett számviteli törvény által előírtan megőrizendő adatokra valamint az archiválás során készített biztonsági mentések adattartalmára!

 

15.8. Átirányított levelek kezelése

 

            Ha olyan levelet kap, melynek alján nem működik a leiratkozási link, kérem, hogy továbbítsa a kapcsolatfelvételi emailcímre az eredeti levelet is! Előfordulhat, hogy Ön nem közvetlen kapta a levelet, hanem egy e-mail cím átirányítás miatt jutott el Önhöz. Ilyen esetekben meg kell találni az eredeti címet, melyet csak kézzel lehetséges így törölni.

 

16. Jogorvoslat, panaszügyintézés

            A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

SmartHome WebShop / Szabó Péter

2030 Érd Riminyáki út 61. Tel: (30) 9244286

E-mail: shop@smarthome.ninja

 

Adatvédelmi panasszal illetve jogorvoslattal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Tel.: +36 1 4594800, Fax: +36 1 2104677

Illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége: http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti

 

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Tel.: +36 1 2690703, Fax: +36 1 2690703

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 17. Egyéb rendelkezések, információk

            A Vállalkozás bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek a Budaörsi Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Ezt megelőzően a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján a Fogyasztó a panaszát előterjesztheti a lakhelye szerinti illetékes megyei, vagy a Pest megyei Békéltető Testület címén és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél.

            A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a SmartHome WebShop általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.

            A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a regisztrációhoz megadott vagy módosított jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

            Garanciális ügyintézés az ügyfélszolgálati adatoknál megadott kapcsolatfelvételi (email, ügyfélszolgálat) címen lehetséges.

 

18.Dokumentációk és minták

            Jelen ÁSZF érvényes: 2019. szeptember 1-től

            A SmartHome WebShop ÁSZF mellékletei:

                  1. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

                  2. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI TÁJÉKOZTATÓ

                  3. A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMARTHOME ÁSZF 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE: ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA*

Elállási/Felmondási nyilatkozat

Címzett: SmartHome WebShop / Szabó Péter 2030 Érd, Riminyáki út 61. E-mail cím: shop (kukac) smarthome (pont) ninja

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

.......................................... ..................................................... .......................................... ..................................................... .......................................... ..................................................... .......................................... ..................................................... .......................................... .....................................................

Szerződéskötés időpontja /a termék átvételének időpontja:..............................

Rendelés száma: ..................................................

Számla / jótállási jegy száma: ..............................

A fogyasztó(k) neve:..........................................................................................................

A fogyasztó(k) címe:..........................................................................................................

Kelt, ........................20... év ................ hónap ...... nap.

A fogyasztó(k) aláírása:

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

..........................................................................

(*csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SmartHome Webshop ÁSZF 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI TÁJÉKOZTATÓ

<![if !vml]>image002.gif<![endif]>

Készült a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződése részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján.

I. Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében:

a) attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;

c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó

egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél – e-mail - útján) az alábbi címre: SmartHome WebShop / Szabó Péter / 2030 Érd Riminyáki út 61. vagy a: shop (kukac) smarthome (pont) ninja e-mail címre).

Ebből a célból felhasználhatja az ÁSZF 1. számú mellékletében közzétett elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

II. Az elállás/felmondás joghatásai

1. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

2. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

3. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

4. A termék visszaszolgáltatásának közvetlen költségét Ön viseli.

5. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen használta, úgy az azzal okozott kárt meg kell térítenie.

 

 

 

 

SmartHome ÁSZF 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A 3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet harmadik melléklete alapján készült

A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

A 3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet harmadik melléklete alapján készült

1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a SmartHome WebShop / 2030 Érd, Riminyáki út 61./ shop (kukac) smarthome (pont) ninja hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a SmartHome WebShop / Okoslak Kft. vállalkozásnál vásárolta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. JÓTÁLLÁS

            Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

            Hibás teljesítés esetén, ha (1) a jótállást (garanciát) a megkötött szerződésünkben kikötöttük, vagy ha (2) a termék besorolható az egyes tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékek közé, akkor a SmartHome WebShop ennek alapján, a szerződés (1) szerinti időben, illetve a Korm. rendelet (2) szerint 1 évig jótállásra köteles.

            Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

(1) A Fogyasztónak a szerződésben meghatározott határidőn belül a kellékszavatosságra vonatkozó szabályok szerint kell a jótállási igényt bejelentenie. A Fogyasztó – a termék sajátosságainak figyelembevételével - igényelheti a kellékszavatosságnál (3. számú melléklet 1. pontja) jelzetteket.

(2) A Fogyasztót – amennyiben a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó Korm. rendelet hatálya alá tartozó terméket vásárolt, az alábbi jogok illetik meg:

a) A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

b) A jótállásból eredő jogok – fő szabályként - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Ezek esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

c) A Fogyasztó a Ptk. 6:159. §-a alapján a jótállásra tekintettel, a kellékszavatosságra vonatkozó igényeket terjesztheti elő a törvényben szabályozott korlátokra is tekintettel (kijavítást vagy kicserélést igényelhet; az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat)

d) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

e) A Fogyasztó igényelheti, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén javítsák meg.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

f) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban (termékszavatosságnál, kellékszavatosságnál) meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.